imgp5618-1024x680

Pora na przyobiecany konkurs, żebyście mogli osobiście stwierdzić czy nie konfabulujemy w recenzjach ;). Szczegóły w rozwinięciu posta.

Dzięki uprzejmości dystrybutora Limburgse Witte mam dla Was dwa komplety składające się z piwa i dedykowanego szkła. Ogłaszam więc mały konkurs. Fundatorem nagród jest Smak Piwa.

Żeby otrzymać nagrodę wystarczy odpowiedzieć na dwa krótkie pytanie:

 1. Czym zajmował się Pierre Celis zanim wskrzesił witbiera.
 2. Napisz kilka słów na temat swojego ulubionego wita.

W odpowiedzi na drugie pytanie macie dowolność zarówno co do treści jak i formy. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres mejlowy: bartek@smaki-piwa.pl. Konkurs trwa do godziny 22 dnia 10 listopada 2011, bity tydzień. Termin jest optymalny żebyście mogli napisać coś ciekawego. Zwycięzce wyłoni jury w składzie: Bartek, Grzesiek, Piotrek .

Jeszcze jedno, zwycięzca lub zwyciężczyni będzie zobowiązany/na do przesłania zdjęcia z nagrodą i wrażeń z degustacji ;).

Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją poniższego Regulaminu.

Regulamin:

 1. Konkurs jest organizowany przez blog Smaki Piwa.
 2. Udział w konkursie polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania konkursowe i przesłaniu jej na adres mailowy bartek@smaki-piwa.pl
 3. W konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie, wraz z odpowiedzią w treści wiadomości należy umieścić oświadczenie o treści „Oświadczam że jestem osobą pełnoletnią”
 4. Konkurs ma z góry ustalone ramy czasowe, odpowiedzi udzielone po terminie nie będą brane pod uwagę.
 5. Zwycięzcą lub zwyciężczynią konkursu zostanie osoba której odpowiedz najbardziej spodoba się jury konkursu w składzie: Bartosz Napieraj, Grzegorz Malcherek, Piotr Bujewski.
 6. Nagrodą w konkursie są dwa zestawy składające się z piwa Limburgse Witte 0,33 wraz z dedykowanym pokalem 0,25 , fundatorem nagród jest Smak Piwa S. C..
 7. Wyniki zostaną ogłoszone w terminie do 12 godzin od zakończeni konkursu
 8. Zwycięzcą lub zwyciężczynią konkursu jest zobowiązana do przesłanie na adres bartek@smaki-piwa.pl skanu dokumentu potwierdzającego pełnoletniość wraz z adresem, na który ma być wysłana nagroda.
 9. Wysyłkę nagrody nastąpi niezwłocznie po dostarczeniu przez ww. danych. Koszty wysyłki ponosi organizator.
 10. Nagrody są wysyłane tylko pod wskazany adres w Polsce.
 11. Niniejszy konkurs, którego warunki zostały określone przez organizatora powyżej, nie jest „grą losową”, „loterią fantową”, „zakładem wzajemnym” ani „loterią promocyjną”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 29 lipca 1992 o grach losowych i zakładach wzajemnych (Dz.U.Nr 68, poz. 341 z późn. zm.).
 12. W razie jakkolwiek sporów wynikłych z przeprowadzenia konkursu głos rozstrzygający ma organizator.
 13. Organizator: Smaki Piwa Bartosz Napieraj ul. Bednarska 10/12 Wrocław.
Podziel się:
 • Facebook
 • Google Bookmarks
 • email
 • Twitter
 • Wykop
 • Add to favorites